Услуги

Летището е отворено за кацане на самолети с излетно тегло 5700 кг., през деня, по правилата за визуални полети.

Летището предлага паркинг за самолети на открито или в хангар. Предлага също така и паркинг за АТВ в хангар. Така собствениците на АТВ могат да съхраняват своите машини при нас и когато пожелаят да извършват преходи в района.

Летище Бъзън край град Русе
Летище Бъзън край град Русе

на страницата на ЛЕТИЩЕ БЪЗЪН